Tjänster

Varför göra ett spridartest

Vid ett spridartest får man reda på hur spridaren flödar och dess tekniska flödesdata vid olika öppningstider. Det är aldrig fel att göra ett spridartest innan montering, för att säkerställa dess funktion och att alla spridarna flödar lika mycket för att få en så optimal förbränning som möjligt. Nya som gamla spridare, det är alltid bra att göra ett spridartest!

Resultat från spridartest

Beroende på vilken mätmetod vi använder vid spridartest, går det att presentera olika typer utav mätresultat.
  • Maximala flödet vid konstant bränsletryck(statiskt flöde)
  • Spridarens resistans
  • Vilken spridartid som krävs för att spridaren ska öppna vid olika spänningar
  • Hur linjär spridaren är vid olika spänningar och spridartider ifrån 0,1ms till 6ms

Vad kostar spridartest och hur gör jag för att beställa?

Beställ spridartestet här nedan samt antal, skicka oss spridarna med t.ex. posten företagspaket och ange ditt namn som avsändare så vi vet vem spridarna kommer från...Beroende på arbetsbelastning försöker vi att utföra spridartestet inom 1-5arbetsdagar.
OBS! Vi testar alltid spridarna med E85 vilket leder till 5-10% mindre flödeskapacitet än spridare som är uppmätta med heptan. OBS!
Spridartestaren mäter med en precision på tusendels gram.
    Spridartestaren körs med en vätska som samtidigt rengör spridaren effektivt och ger ett 
    tillförlitligt resultat.
Spridartestaren mäter med en precision på tusendels gram. Spridartestaren körs med en vätska som samtidigt rengör spridaren effektivt och ger ett tillförlitligt resultat.
Spridartestaren är som standard inställd på 3bars bränsletryck som är det bränsletryck de flesta 
    tillverkare anger när flödesdata specificeras. Givetvis kan vi testköra spridarna med ett annat tryck om det krävs.
Spridartestaren är som standard inställd på 3bars bränsletryck som är det bränsletryck de flesta tillverkare anger när flödesdata specificeras. Givetvis kan vi testköra spridarna med ett annat tryck om det krävs.
Exempel på resultat ifrån spridartest
Exempel på resultat ifrån spridartest